Tuesday, June 7, 2011

ಡಾ|| ಎನ್. ಆರ್. ನಾಯಕರ ಕಾವ್ಯಾನುಸಂಧಾನ

ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಚಿಂತನೆಯ ಅಪ್ಪಟ ಮಾನವಿಕ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬರೆವ ಹಿರಿಯ ಜಾನಪದ ಸಂಶೋಧಕ, ಕವಿ ಡಾ|| ಎನ್. ಆರ್. ನಾಯಕ.

ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಕಾವ್ಯಗಳ ಅನುಸಂಧಾನ ತಾ: ೧೨-೬-೨೦೧೧ ರಂದು ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿದೆ.

ಒಂದು ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ನಮ್ಮ ವಿಳಾಸದಿಂದ, ಬಯೋಡೆಟಾಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಹಗುರಾಗೋಣ.

ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಶರಾವತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಖುಷಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಸಿಗಬಹುದು.

ಹೊನ್ನಾವರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ.

No comments:

Post a Comment